Żywot szlachcica Wojciech Jaruzelski działalność polityczna do 1990 r.

Opublikowany Autor blogksiazki

Generał Wojciech Jaruzelski należy do wybitnych postaci w dziejach Polski XX wieku. Skrajności w ocenie tego żołnierza (całe dorosłe życie służył w wojsku polskim), polityka i męża stanu były i są szokujące. Materiały, rozrzucone w wielu publikacjach, traktują ten temat w zależności od intencji autora.

Brak kompleksowych informacji o ówczesnych warunkach panujących w Polsce oraz w jej bliższym i dalszym otoczeniu pozwala na swobodną manipulację w myśl zasady „ciemny lud to kupi”.

Dlatego też autor pokusił się o próbę przedstawienia Wojciecha Jaruzelskiego bez ferowania wyroków, czy też osądów dotyczących Jego działalności wojskowej i politycznej.

Generał po przeczytaniu maszynopisu skorygował brzmienie niektórych nazwisk i miejscowości; miał też odrębne zdanie na wiele spraw. Autor uwzględnił niektóre z nich. Inne pozostawił nie zmienione.
Mimo swojego niezadowolenia Generał Wojciech Jaruzelski przekazał będące w jego posiadaniu, a nieznane autorowi dokumenty do wykorzystania w książce. Intencją wydawcy jest dotarcie z rzetelnym opracowaniem opartym na faktach i dokumentach, bez interpretacji odautorskich. Były Prezydent Lech Wałęsa zawsze był przeciwnikiem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Twierdzi, że generał nie był zobligowany do zawarcia porozumienia z “Solidarnością”, a jednak to zrobił. Walczyłem o państwo demokratyczne, państwo, które potrafi dokonać rozrachunku, ale nie porachunków z własną przeszłością. Zatem przeciwny jestem wszelkiej wendetcie i doraźnej sprawiedliwości. Lech Wałęsa wyraża nadzieję, że “ostatecznie zacznie się postępować z rozsądkiem”, również dlatego, że według sondaży 60% Polaków podziwia generała Jaruzelskiego. Musimy być sprawiedliwi. Rodzina Jaruzelskiego walczyła o te same nasze sprawy, o wolną Polskę. A on, generał, w innej historii i w innym kontekście byłby wielkim człowiekiem. Również dlatego, że ma wielką inteligencję – podkreśla były Prezydent Lech Wałęsa.
Autor opracowania jest byłym oficerem zawodowym; z wykształcenia: historyk, politolog.