Zrozumieć samemu świat. Program nauczania dla 3 etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Opublikowany Autor blogksiazki

Pozycja ta powstała z myślą o nauczycielach klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne; specjalistach pracujących na co dzień z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, a także o osobach z ich najbliższego otoczenia – rodzicach, rodzeństwie. Programy te mogą być również wykorzystywane przez nauczycieli, którzy uczą dzieci z obniżoną normą intelektualną oraz trudnościami w nauce.

Programy są zgodne z podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008 roku. Umożliwiają one wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Pozwalają na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiału, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania. Ze względu na specyfikę zaburzeń w upośledzeniu umysłowym stopnia lekkiego układ treści ma charakter spiralny, czyli do poszczególnych cykli tematycznych powraca sie, aby pogłębić, zwiększając zakres wiedzy i opanowania umiejętności. Krąg zakładanych osiągnięć rozszerza się, uwzględniają zasadę stopniowania trudności.