Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki; red. J. M. Brzeziński, L. Cierpiałkowska; GWP

Opublikowany Autor blogksiazki

Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki” to zbiór artykułów poświęconych zagadnieniom psychologii zdrowia i psychologii klinicznej. Najważniejsze dokonania tych dziedzin oraz najnowsze badania opisane zostały przez znakomitych polskich psychologów: Jerzego Brzezińskiego, Annę Izabelę Brzezińską, Lidię Cierpiałkowską, Dariusza Dolińskiego, Andrzeja Eliasza, Irenę Obuchowską, Lidię Grzesiuk, Irenę Heszen, Zbigniewa Kwiecińskiego, Marię Lewicką, Czesława Nosala, Jana Strelaua oraz wielu innych.
W artykułach zostały przedstawione najważniejsze problemy związane z kondycją współczesnego człowieka, m. in.: modele i działania terapeutyczne i prozdrowotne; stres, mobbing, wypalenie zawodowe i ich związek z jakością życia; wpływ otoczenia na rozwój jednostki, czy znaczenie diagnozy psychologicznej w pracy terapeutycznej.
Lektura obowiązkowa dla wszystkich psychologów, zarówno teoretyków, jak i praktyków na co dzień zajmujących się praca terapeutyczną, a także studentów psychologii.
Książka poświęcona Profesor Helenie Sęk – pionierce i jednej z najwybitniejszych postaci zajmujących się psychologią zdrowia w Polsce.

Spis treści:

Profesor Helena Sęk – psycholog kliniczny i profesor uniwersytetu (J. M. Brzeziński, L. Cierpiałkowska)

Wykaz publikacji Profesor Heleny Sęk z lat 1965 – 2008

Część I. Zdrowie i choroba – modele i działania prozdrowotne i terapeutyczne

Kulturowy wymiar kategorii choroby (K. Zamiara)

Zdrowe społeczeństwo (J. Grzelak)

Od ogólnych do specyficznych przekonań o własnej skuteczności – utrzymywanie i odzyskiwanie zdrowia w świetle teorii społeczno-poznawczej (A. Łuszczyńska, R. Schwarzer)

Co z tym zdrowiem? Pytania ważne i mniej ważne (T. Pasikowski)

Zaburzenia tożsamości. Rozważania teoretyczne i kliniczne (S. Steuden)

Zasoby duchowe człowieka a zdrowie somatyczne (I. Heszen)

Rehabilitacja osób chorych psychicznie. Propozycje działań dla psychologów klinicznych (S. Kowalik)

Relacja i przymierze terapeutyczne a efektywność psychoterapii (L. Cierpiałkowska)

Strategia samoutrudniania – zjawisko z pogranicza psychologii społecznej i klinicznej (D. Doliński)

Zabawa a zdrowie. Psychologiczne a kulturoznawcze pojęcie zabawy (J. Grad)

Dylematy i kontrowersje dotyczące uzależnień (Z. Juczyński)

Część II. Stres – mobbing – wypalenie zawodowe – jakość życia

Indywidualny kontekst poczucia koherencji (W. Łosiak)

Mobbing w miejscu pracy – czynniki ryzyka i konsekwencje (L. Grzesiuk)

Osobowość a wypalenie zawodowe (J, Strelau)

Wsparcie społeczne a wypalenie zawodowe – nowe perspektywy badań (R. Cieślak, C. Benight)

Ryzyko związane z wykonywaniem zawodu terapeuty seksuologa (M. Beisert)

Czy jakość życia kobiet z chorobą niedokrwienną jest gorsza niż jakość życia mężczyzn? (K. Wrześniewski)

Część III. Rozwój a wsparcie

Co psychologowie wiedzą o naturze człowieka (P. Oleś)

Wyczerpanie z perspektywy zasobowych koncepcji regulacji zachowania (W. Łukaszewski)

Zagubieni w dorastaniu (I. Obuchowska)

O różnym rozumieniu „równych szans” edukacyjnch (Z. Kwieciński)

O różnych obliczach wsparcia emocjonalnego raz jeszcze (W. Poznaniak)

Część IV. Wymiary diagnozy

Architektura osobowości – czym jest i jakie rozumienie osobowości proponuje (K. Drat-Ruszczak)

Inteligencja i intuicja. Komplementarność w strukturze zdolności umysłowych (Cz. K. Nosal)

Czy Blaszany Drwal znajdzie serce? O starym sporze z nowej perspektywy (E. Hornowska, W. J. Paluchowski)

Etyczny wymiar diagnozy psychologicznej – kontekst edukacji uniwersyteckiej (J. M. Brzeziński)

Część V. Ważne przypomnienia

Prawda ma strukturę fikcji. Breuerowska metoda katartyczna prekursorską metodą psychoterapeutyczną?

Ernst Kris o twórczości i sztuce

Poznańskie początki eksperymentalnych badań nad stresem w Polsce i ich kontynuacje