Zasmole i inne słuchowiska radiowe

Opublikowany Autor blogksiazki

Jan Krzysztofczyk – prozaik i dramaturg urodził się w 1937 roku w Sosnowcu. Od wielu lat mieszka w Wiośnie k. Sielpi na Kielecczyźnie. Absolwent prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował m.in. jako dziennikarz, nauczyciel, leśnik.
Debiutował w 1968 r. nowelą Zasmole. Utwory prozatorskie drukował m.in, w "Literaturze", "Kulturze", "Tygodniku Kulturalnym", "Sycynie" i czasopismach regionalnych (np. "Ikarze"), natomiast dramaty głównie w "Dialogu" a także w "Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim". Nagradzany w ogólnopolskich konkursach na słuchowisko radiowe.
Staraniem naszej Oficyny ukazały się cztery jego książki: dwa tomy nowel – Kiedy kos przestaje śpiewać (1997) i Ave Maria (2001), zbiór "Święcone na pół" i inne utwory sceniczne (1999, nagrodzony w konkursie pn. "Świętokrzyska Premiera Literacka") oraz powieść Kłopot Pana Boga (2006).
W 1998 r. został laureatem Nagrody Ministra Kultury za sztuki Święcone na pół i Podział wystawione w kieleckim Teatrze im. Stefana Żeromskiego.
W 2006 r. według powieści Kłopot Pana Boga napisał dramat pod tym samym tytułem, zamieszczony w "Dialogu" (2006, nr 3), zinscenizowany w kieleckim teatrze w reżyserii Piotra Szczerskiego.
W przesłaniu słuchowisk z tego tomu: Obok dotykalnego zła istnieją takie wartości jak honor, godność czy poczucie sprawiedliwości i pokąd istota ludzka jest w stanie otwarcie przeciwstawić się rażącym naruszeniom norm etycznych, potąd będzie można ją nazywać człowiekiem i wpisywać w dumne HUMANITAS – czytamy w posłowiu B. Gumowskiego.