Żabka Rzekotka i jej drużyna

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka jest drugą pozycją z zaplanowanej przez autorkę serii do utrwalania artykulacji głosek sz, ż (rz), cz i dż. Pierwsza to Szop Pracz i przyjaciele.

W Żabce Rzekotce… wszystkie zadania oraz ćwiczenia zostały opracowane w oparciu o ciekawe i zabawne dla dzieci wierszyki, atrakcyjnie ilustrowane. Pozwalają one utrwalać wymowę nowych słów, poszerzyć zakres słownictwa oraz kształtować poprawność językową zarówno w zakresie fonologii, składni, jak i słuchu fonemowego.
Książeczka przeznaczona jest nie tylko dla logopedów, lecz także dla rodziców do realizacji niezwykle urozmaiconego domowego programu terapii. Może też stanowić cenną pomoc dla nauczycieli klas 0-3 jako rodzaj zeszytu z ćwiczeniami, który uzupełni i wzbogaci ich warsztat pracy.
Na podkreślenie zasługuje niecodzienna, niezwykle atrakcyjna szata graficzna obu książek.
Bożenna Odowska-Szlachcic