Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów

Opublikowany Autor blogksiazki

Prezentowany tom jest kolejną już, sygnowana znakiem Colloquia Humaniorum, próbą źródłowej odsłony koncepcji z kręgu rodzimej humanistyki, która w naszym rozumieniu, poza literalnie pojmowanymi walorami merytorycznymi, powinna zachęcać czytelników do lektury gęstej, czynionej w duchu geertzowskiej etnografii myślenia.
Pytanie o zaangażowanie lub społeczną izolację stawiamy w nim jako pytanie o miejsce polskiej humanistyki w dzisiejszym późno-nowoczesnym, pluralistycznym świecie. Świecie, którego częścią stała się również rodzima kultura, wraz z nauką jako swą dziedziną…
(ze wstępu)