Wzory listów i pism włoskich. Poradnik oraz słownik

Opublikowany Autor blogksiazki

* Adresowanie kopert
* Ogólne zasady pisania listów
* Listy intencyjne oraz życiorysy
* Listy i pisma związane z poszukiwaniem pracy
* Listy handlowe
* Zamówienia
* Oferty
* Zaproszenia
* Protokoły i raporty……