Wybory do I Dumy Państwowej w Królestwie Polskim i części Kraju Zachodniego. Raporty polityczne Sergiusza Wittego

Opublikowany Autor blogksiazki

Małgorzata Dajnowicz- dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień historii społecznej i politycznej regionów Polski i Europy. Autorka ponad 70 publikacji w wydawnictwach krajowych i międzynarodowych, w tym dwóch samodzielnych monografii i kilku prac pod redakcją. Stypendystka KBN, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Tygodnika "Polityka".