Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej

Opublikowany Autor blogksiazki

SPIS TREŚCI

* Wsparcie emocjonalne jako szczególna forma działań pomocowych
* Dlaczego emocje mają tak istotne znaczenie w funkcjonowaniu człowieka
* Kto i kiedy wymaga wsparcia emcjonalnego w pracy socjalnej
* Od czego zależy efektywność wsparcia emocjonalnego
* Jak należy udzielać wsparcia emocjonalnego
* Wsparcie emocjonalne osób w wybranych sytuacjach życiowych
– Wsparcie emocjonalne osoby potrzebującej empatycznego kontaktu z innymi
– Wsparcie osoby wzburzonej emocjonalnie
– Wsparcie osoby w stresie
– Wsparcie osoby w kryzysie psychologicznym
– Wsparcie osoby przeżywającej konflikt
– Wsparcie dzieci i adolescentów
– Wsparcie w przypadku niechcianego macierzyństwa
– Wsparcie osób w wieku senioralnym
– Wsparcie osoby chorej somatycznie
– Wsparcie osoby niepogodzonej ze stratą ( w żałobie)
– Wsparcie osoby niepełnosprawnej
– Wsparcie osoby z syndromem niewybaczonej krzywdy
– Wsparcie osób w sytuacjach presuicydalnych
– Wsparcie osób separowanych, izolowanych i pozbawionych wolności
– Wsparcie osób porzucownych i bezdomnych
– Wsparcie osoby uzależnionej i współuzależnionych
– Wsparcie osoby z symptomem wypalenia zawodowego
– Wsparcie w problemach małżeństwa
– Wsparcie psychologiczne rodziny
– Wsparcie holistyczne
– Wsparcie psychologiczne interkulturowe
– Wsparcie w grupie wsparcia
– Wsparcie osoby wymagającej profesjonalnej pomocy psychologicznej
* I ty zostań skutecznym pomagaczem