Wokół Marszałka

Opublikowany Autor blogksiazki

Andrzej Anusz, ur. 27 VIII 1965 w Warszawie. Doktor socjologii (2004). Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim (1991) i politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2000).
1982-1984 kolporter prasy podziemnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Dobiszewskiego w Warszawie. 1982-1984 organizator papieru dla "GNOM" (Gazety Niezależnej Organizacjami Młodzieżowej), 1984-1988 członek podziemnego Zarządu NZS UW. 1986 introligator wydawnictwa BIS. 1986-1988 prezes Studenckiego Koła Naukowego Historyków; 1986-1989 współzałożyciel i organizator pracy zespołu redakcyjnego oraz redaktor, autor publikacji w "Kurierze Akademickim". Od 1986 udostępniał mieszkanie na potrzeby podziemia. 1986-1988 współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych na UW, współorganizator spotkań z twórcami kultury niezależnej na UW. 1986-1989 kolporter podziemny publikacji na warszawskim uczelniach, od 1988 organizator przerzutu ze Szwecji do Polski sprzętu dla NZS, zatrzymany na granicy, ukarany grzywną i anulowaniem paszportu. 1988-1989 współzałożyciel, redaktor i kolporter wydawnictwa Pryzmat; współorganizator i uczestnik patriotyczny demonstracji. 8 III 1988 współtwórca jawnego Komitetu Założycielskiego NZS UW, współorganizator składania podpisów pod wnioskiem o rejestrację NZS i założenia wniosku w sądzie. W V 1988 jeden z inicjatorów rozpoczęcia ogólnopolskiego strajku na uczelniach, członek KS na UW.
W 1989 wiceprzewodniczący KO na Żoliborzu w Warszawie; szef kampanii wyborczej Jacka Kuronia. W 1990 członek KO przy Lechu Wałęsie, wiceprzewodniczący Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy. 1990 współzałożyciel PC. 1991-1993 poseł na Sejm RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. 1992-1993 współzałożyciel i członek RdR. 1997-2001 poseł na Sejm RP z listy AWS i członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Autor i współautor kilkunastu pozycji książkowych, m.in. Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1989, 1991, Samotnie wśród wiernych. Kościół wobec przemian politycznych w Polsce 1944-1994 (razem z Anną Anusz), 1994; ABC Akcji Wyborczej Solidarności, 1977; Nowa Polska, 1999; Scenariusze polityczne. Antykomunizm skuteczny, 1999; NZS 1980-2000, 2000 (książka przetłumaczona na język rosyjski), Przytulisko. Kościół Katolicki wobec opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1980, 2001; Kościół obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL, 2004; Osobista historia PC, 2007; Konfederacja. Rzecz o KPN (razem z Łukaszem Perzyną),2009.
Wyróżniony Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010)

Opracowano na podstawie biogramu z Encyklopedii Solidarności przygotowanego przez Annę Grażynę Kister.