Wojna gruzińsko-rosyjska 2008. Przyczyny, przebieg, skutki

Opublikowany Autor blogksiazki

"Po upadku Związku Radzieckiego Zakaukazie, w tym Gruzja, stało się jednym z najbardziej zapalnych rejonów na tzw. obszarze poradzieckim. Konflikty wewnętrzne oraz dążenia narodowowyzwoleńcze stały się przyczyną kilku wojen w które zamieszana była Federacja Rosyjska. Dodatkowo obszar Kaukazu stoi na styku interesów wielu innych państw w tym Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
Niniejsza książka omawia tzw. wojnę pięciodniową, którą Gruzja stoczyła w sierpniu 2008 roku w obronie suwerenności i integralności terytorialnej ze swoimi zbuntowanymi republikami: Osetią Południową i Abchazją oraz wspierającą je Rosją.
Autor przedstawia:
* zarys historii Gruzji
* złożone przyczyny wojny w Gruzji
* fazę zbrojną konfliktu
* działania dyplomacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych
* stan po wojnie i perspektywy dla stabilizacji"