Władza i przywództwo polityczne w demokracji

Opublikowany Autor blogksiazki

Współczesne zmiany w charakterze przejawów władzy dotyczą form jej sprawowania zarówno na poziomie państw narodowych, jak i na poziomie ponadnarodowym (globalnym, regionalnym). Obserwujemy zwiększanie się liczby centrów – ośrodków władzy, które stają się także coraz trudniej identyfikowalne (coraz trudniej stwierdzić, kto naprawdę rządzi). Państwo staje się strukturą coraz mniej hierarchiczną, ponieważ jest zmuszone ciągle negocjować zakres swojej władzy z innymi centrami. Władze na poziomie narodowym mają ograniczoną samodzielność w podejmowaniu decyzji, nie tylko ze względu na ustalenia i naciski organizacji regionalnych (np. Unii Europejskiej), ale także ze względu na rosnącą rolę opinii publicznej – demoskopijnej oraz medialnej, jako ostatecznego i często bezwzględnego weryfikatora działań władzy. Mimo to struktury państwa wcale nie ulegają rozkładowi – zmienia się natomiast ich rola: "Chociaż lew nie jest już królem dżungli, to nie znaczy wcale, że zdechł".