Wielki słownik polsko-niemiecki

Opublikowany Autor blogksiazki

Słownik stanowi kontynuację serii słowników wydawanych przez PWN i Oxford. Przygotowały go zespoły doświadczonych leksykografów z Poznania i Warszawy we współpracy z konsultantami z ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Patronat honorowy nad publikacją objęły ambasady Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Deutsches Polen-Institut z Darmstadt oraz wybitne osobistości życia publicznego: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Irena Lipowicz i profesor Gesine Schwan.
najobszerniejszy słownik polsko-niemiecki, zawiera ponad 395 000 jednostek leksykalnych.