Wielki atlas świata

Opublikowany Autor blogksiazki

Atlas stanowi niezastąpione źródło wiedzy. Otwierają go mapy i kolorowe tablice dotyczące świata. W części atlasu ukazującej kontynenty nowością jest uwzględnienie jednostek politycznych nieuznawanych na arenie międzynarodowej, które w rzeczywistości są suwerennymi państwami.

Użyteczność map zwiększa oryginalne nazewnictwo.
Na obszarach zamieszkanych przez różne narodowości podano nazwy w kilku językach.
Ponadto szeroko zostało zastosowane nazewnictwo polski.

Atlas zawiera bogaty dział encyklopedyczny, opracowany dla wszystkich państw – uznawanych i nieuznawanych – raz terytoriów zależnych. Zawarte są w nim dane społeczno-gospodarcze dotyczące poszczególnych krajów.
Imponujące są rozmiary indeksu nazw geograficznych użytych w atlasie – zawiera on ponad 70 000 haseł.