Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego

Opublikowany Autor blogksiazki

Nakładem Fundacji „Warszawa Walczy 1939-1945” i Bellona S.A. ukazał się 2 tom Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego „Polityka, kultura, społeczeństwo”.

2 tom Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego jest zarazem ostatnim z sześciu zaplanowanych. Wcześniej ukazały się: 4 tom zawierający wykazy kawalerów orderu wojennego Virtuti Militari, pacjentów szpitali powstańczych oraz jeńców wojennych – żołnierzy Powstania Warszawskiego, 1997 r., 3 tom „Kronika”, część I 1.VIII – 2.IX.1944, 2000 r., część II 3.IX – 5.X.1944, 2001 r., 5 tom „Wykaz uczestników Powstania Warszawskiego A – Kö, 2002 r., 6 tom „Wykaz uczestników Powstania Warszawskiego Kr – Ż, 2004 r., 1 tom „Działania zbrojne”, 2006 r. Tom 2 poświęcony jest szeroko pojętemu zapleczu społeczno – politycznemu działań zbrojnych Powstania przedstawionych w tomie 1, z którym stanowi organiczną całość. Ukazuje m.in. takie aspekty Powstania jak daleko idącą solidarność i wsparcie ludności cywilnej, fenomen funkcjonowania administracji Polskiego Państwa Podziemnego, zorganizowaną działalność różnego rodzaju służb wspierających walczących żołnierzy, funkcjonowanie mediów. Znaleźć tu można także hasła poświęcone różnym formom niezwykle żywotnej pamięci o Powstaniu. Tom jest bogato ilustrowany, często unikatowymi zdjęciami, a także innymi formami ikonografii jak reprodukcje odezw, rozkazów, plakatów, wycinków prasy, znaczków, stempli, odznak powstańczych itp.

Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, Bellona S.A., Warszawa 2007, wyd. 1, format A-4, oprawa twarda z gąbką, str. 480, ISBN 10: 83-11-09261-3, cena 94 zł. Ceny pozostałych tomów: t. 1 – 94 zł, t. 3, cz. I – 63 zł, cz. II – 65 zł, t. 4 – 45 zł, t. 5 – 50 zł, t. 6 – 86 zł.

Wszystkie tomy do nabycia w siedzibie Fundacji przy ul. Kazimierzowskiej 64A od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00. Tel./fax: 022 848 09 23, e-mail: warszawawalczy@onet.pl .W siedzibie Fundacji są do nabycia pozostałe tomy encyklopedii w cenach: 1 t. – 94 zł, 3 t. cz. I – 63 zł, cz. II – 65 zł, 4 t. – 45 zł, 5 t. – 50 zł, 6 t. – 86 zł. Publikację można nabyć w komplecie lub jej poszczególne tomy.