Wielcy hetmani Rzeczypospolitej

Opublikowany Autor blogksiazki

Niniejsza książka ma przybliżyć czytelnikowi kilkanaście postaci hetmanów, którzy swym życiem i czynami na stałe wkroczyli do panteonu narodowych bohaterów lub zapisali w nim trwały ślad swymi nietuzinkowymi osobowościami. Kryteria doboru nie były łatwe. Wątpliwości nie było, gdy chodziło o takich hetmanów, jak Tarnowski, Zamoyski, Chodkiewicz, Żółkiewski, Koniecpolski czy Sobieski. Zasadniczo odmiennie ma się sprawa z Januszem Radziwiłłem i Jerzym Sebastianem Lubomirskim, do których przylgnęło piętno hańby i straszliwa nazwa zdrajców. Jednak wcześniejsze dokonania militarne i polityczne, znaczący udział w ważnych dla kraju wydarzeniach, z pewnością uzasadniają umieszczenie ich w tym opracowaniu.