Wiedza o społeczeństwie, klasa 1-3, zakres podstawowy, podręcznik, Operon

Opublikowany Autor blogksiazki

Nowe wydanie podręczników!

* uaktualnione treści – zmiany, jakie zaszły we wszystkich dziedzinach życia politycznego i społecznego w Polsce oraz w stosunkach międzynarodowych;
* nowa, atrakcyjna szata graficzna;
* znany i lubiany układ materiału.

Podręczniki opracowane są w taki sposób, aby były użyteczne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Trudniejsze terminy wyjaśniono na marginesach. Definicje oraz cytowane dokumenty zostały wyraźnie wyróżnione. Ujęte w punktach podsumowania syntetyzują podstawowe wiadomości. Zamieszczone zdjęcia wraz z podpisami oraz ciekawostki pozwalają na odnalezienie, a także zrozumienie związków między omawianymi problemami a rzeczywistością. Dla uczniów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy opracowano literaturę pomocniczą. Uwzględniono w niej również źródła zamieszczone w Internecie. Ćwiczenia i polecenia służą wykorzystaniu w praktyce wiedzy i umiejętności. Rozbudzają też różnorodne formy kreatywności i aktywności (badawcze, plastyczne, organizacyjne itp.).

W nowym wydaniu podręcznika wprowadzono aktualizacje wynikające ze zmian w podstawie programowej do nauczania wiedzy o społeczeństwie.