Warszawskie Termopile 1939-1945

Opublikowany Autor blogksiazki

Nakładem Fundacji „Warszawa Walczy 1939-1945” ukazały się trzy nowe książki:

1. W. Grabowski – „Państwo polskie wychodzi z podziemi”

Książka dra Waldemara Grabowskiego „Państwo Polskie wychodzi z podziemi – Warszawskie Termopile 1944” jest pierwszą próbą objęcia całości tematu organizacji i działania cywilnych struktur państwowych w czasie Powstania Warszawskiego w formie odrębnej publikacji. Dotychczas publikowane teksty na ten temat są fragmentami większej całości albo mniejszymi artykułami. Autor jest znawcą tematu, mającym w swoim dorobku szereg publikacji odtwarzających struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Praca ma charakter naukowy. Opatrzona jest szczegółowymi przypisami odnoszącymi się do archiwaliów oraz literatury. Autor przywiązuje dużą wagę do personaliów, wychodząc z założenia, że bardzo często działalność konspiracyjna wielu ludzi do tej pory nie była znana. Dzięki wykorzystaniu nieznanych dotąd źródeł, autor rozszerza grono osób pracujących w cywilnych strukturach konspiracji a znane w literaturze fakty uzupełnia o szereg nowych szczegółów. Książka ukazuje polski fenomen II wojny światowej, funkcjonowania przez dwa miesiące aparatu państwowego na opanowanym przez powstańców terenie.

Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, Warszawa 2007, wyd. 1, format B 5, oprawa twarda foliowana, str. 269, ISBN 978-11-10882-0, cena 24 zł.

2. S. Ozimek – „Media walczącej Warszawy”

Publikacja dra Stanisława Ozimka „Media walczącej Warszawy – Warszawskie Termopile 1944” jest próbą ukazania tzw. drugiego frontu Powstania Warszawskiego, jaki tworzyły m.in. media, spełniające ważną rolę komunikacji społecznej w zakresie mobilizacji patriotyczno-obywatelskiej i przekazu informacyjno-propagandowego. Ten „kulturowy front” tworzyły: prasa powstańcza, radiostacja AK „Błyskawica” oraz kronika filmowa. Autor jest uznanym znawcą tematyki funkcjonowania mediów w czasie II wojny światowej, mającym w swoim dorobku wiele publikacji z tego obszaru, jak np. „Film polski w wojennej potrzebie 1939-1945” czy „Poczta powstańczej Warszawy” Autor uzasadnia tezę, że media w Powstaniu Warszawskim były fenomenem kulturowym w dziejach walki i oporu okupowanej Europy w czasie II wojny światowej. Praca ma charakter popularno-naukowy. Autor posługuje się „żywym” językiem, umiejętnie ukazując dramaturgię opisywanych wydarzeń. Przedstawia ciekawie obraz działalności różnego rodzaju mediów, ukazując szereg zasłużonych postaci związanych z nimi.

Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, Warszawa 2007, wyd. 1, format B 5, oprawa twarda foliowana, str. 301, ISBN 978-83-11-10875-2, cena 27 zł.

3. P. Rozwadowski, A. Ignatowicz – „Boje o Warszawę”

Publikacja dra Piotra Rozwadowskiego i dr Anety Ignatowicz „Boje o Warszawę – Warszawskie Termopile 1939-1945” ukazuje całościowo działania militarne związane bezpośrednio ze stolicą Polski w okresie II wojny światowej. Skupia się na obronie w 1939 r., okresie okupacji, Powstaniu Warszawskim oraz oswobodzeniu stolicy. Przedstawia bilans wojennych strat stolicy Polski w oparciu o wyniki najnowszych badań. Autorzy mają w swoim dorobku szereg publikacji i artykułów. P. Rozwadowski jest redaktorem naukowym 4 tomów 6-tomowej Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego a także autorem publikacji „Warszawa 1944-1945”, „Wojsko Powstania Warszawskiego”. A. Ignatowicz wydała w br. publikację „Żołnierskie szkoły nauczania publicznego”, w przygotowaniu „Tajne nauczanie w Warszawie 1939-1945”. Autorzy mocno akcentują zaangażowanie ludności Warszawy w walkach o swoją stolicę. Obok danych faktograficznych książka zawiera relacje, wspomnienia, fragmenty pamiętników, prasy i audycji radiowych.

Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, Warszawa 2007, wyd. 1, format B 5, oprawa twarda foliowana, s. 221, ISBN 978-83-11-10780-9, cena 26 zł.

Książki do nabycia w siedzibie Fundacji przy ul. Kazimierzowskiej 64A od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00. Tel./fax: 022 848 09 23, e-mail: warszawawalczy@onet.pl