Warszawa Fryderyka Chopina

Opublikowany Autor blogksiazki

Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem obywatel świata… /C.K. Norwid/
Warszawa to miasto młodego Fryderyka Chopina, w którym spędził połowę swego życia. Tu się kształcił i koncertował. Wiele z tych miejsc ocalało z wojennych zniszczeń. Zarówno o nich, jak i o tych, których już nie ma, opowiada ta niezwykła książka. Za pomocą cytatów i unikatowych ilustracji publikacja przypomina miasto, które dwa wieki temu ukształtowało Fryderyka Chopina. Czytelnik może zanurzyć się w atmosferę miasta, które mogło stać się „trzecia stolicą” Imperium Rosyjskiego, a które konsekwentnie wybierało wolność. Korzystając z fascynujących źródeł, książka dowodzi,
iż ta właśnie tęsknota za wolnością wpłynęła na osobowość Chopina. Twórczość Fryderyka Chopina pozostawiła niezatarty ślad w tożsamości miasta. W niniejszej publikacji przytoczono przykłady starań o godne upamiętnienie w polskiej stolicy postaci Fryderyka Chopina.