Vat w działalności gospodarczej

Opublikowany Autor blogksiazki

Problematyka książki dotyczy jednego z najważniejszych podatków – podatku od towarów i usług (dalej jako VAT). W pracy przedstawiono kompleksowo zagadnienie opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług, ukazując jego system w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

W książce wykorzystano dorobek nauki o VAT, przepisy podatkowe (niezbędne ustawy i rozporządzenia) oraz bogate orzecznictwo sądowe (Trybunału Sprawiedliwości UE, Naczelnego Sądu Administracyjnego).