Vat od użytkowania wieczystego gruntów

Opublikowany Autor blogksiazki

W książce dokonano precyzyjnego podziału pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie na te, do których należy doliczać VAT i na te, do których nie należy doliczać VAT. Wskazano sposób odzyskiwania nadpłaconego VAT od użytkowania wieczystego, do którego nienależnie doliczono VAT.

Omówiono także następujące zagadnienia:
* użytkowanie wieczyste gruntów dla celów VAT „dostawą towarów”;
* doliczanie VAT do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów;
* zmiana w sposobie opodatkowania po uchwale NSA z 8.01.2007 r.;
* zmiana w sposobie opodatkowania po 1.12.2008 r.;
* wysokość VAT od użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych;
* wysokość VAT od użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych;
* wywłaszczenie, zamiana i aport użytkowania wieczystego z VAT;
* przekształcenie użytkowania wieczystego na własność bez VAT;
* opłaty za użytkowanie wieczyste sprzed 1.05.2004 r. z nienależnie doliczonym VAT;
* sposób odzyskiwania nadpłaconego VAT od użytkowania wieczystego.