Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny na 1.07.2010 r.
W przedmiotowym komentarzu dokonano analizy przepisów normatywnych regulujących status pracowników samorządowych. Publikacja zawiera także liczne odniesienia do aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej oraz zagadnień ustrojowych państwa. Opracowanie uwzględnia dotychczasowe orzecznictwo, publicystykę oraz publikacje naukowe dotyczące pragmatyki zawodowej o pracownikach samorządowych. Niniejszy komentarz napisany przez praktyków ma na celu przybliżenie Czytelnikom nie tylko kwestii związanych ze stosowaniem przepisów ustawy, ale także wyjaśnienie zagadnień funkcjonowania administracji publicznej.

Książka jest skierowana zarówno do pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej dla których będzie stanowiła cenną pomoc w codziennej pracy, jak i aktywnych działaczy społecznych i samorządowych biorących czynny udział w życiu społeczności lokalnych. W zamyśle autorów publikacja ma także służyć jako pomoc dydaktyczna dla środowisk naukowych zajmujących się problematyką administracji publicznej oraz studentów prawa, administracji i nauk politycznych.