Ustawa o policji

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka zawiera ustawy: z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji oraz z dnia 7 maja 1999 r. odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji…, w postaci tekstów ujednoliconych przez Redakcję. Dodatkowo zamieszczone zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonaniu niektórych uprawnień policjantów.