Urządzanie i pielegnacja terenów zielenie, podręcznik, część 2, tom 2, Hortpress + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu.
W tomie 2 omówiono:
* nawierzchnie – drogi, place, pochylnie:
* schody ogrodowe;
* murki ogrodowe;
* ogrodzenia.
Z podręcznika korzystać mogą również studenci wydziału ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.