Upowszechnianie informacji. Część 1 + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów liceów profilowanych o profilu zarządzanie informacją. Wiadomości obejmują dwa moduły programu nauczania:
* serwis WWW – język PHP;
* zarządzanie bazami danych – część druga.

Publikacja stanowi zwięzłe opracowanie omawiające język PHP oraz zagadnienia internetowego zastosowania i obsługi baz danych. Oprócz zalet wynikających ze składni języka PHP, jego funkcji, instrukcji i formularzy wypunktowano możliwości zastosowania tego języka do tworzenia prostych baz danych opartych na plikach tekstowych.
Dokładnie omówiono zarządzanie i zasady pracy z serwerem baz danych MySQL.

Podręcznikowi towarzyszy płyta CD – "Upowszechnianie informacji. Cz. 1. Materiały uzupełniające".
Na płycie uczniowie odnajdą programy komputerowe potrzebne do zrozumienia omawianych zagadnień oraz wykonania ćwiczeń, a także autorski projekt sklepu internetowego oraz stronę w języku PHP z opisem.

W folderze "Informacje" zamieszczono pliki przedstawiające sposób instalacji i obsługę opisywanych programów. Zawarto w nich podstawowe informacje dla administratorów pracowni informatycznych i nauczycieli przedmiotu.