Unser Kampf’68. Gniewne spojrzenie w przeszłość

Opublikowany Autor blogksiazki

Generacja ’33 wyniosła do władzy Hitlera . To była jej rewolucja, jej walka. Pokolenie ’68 zwalczało państwo i kapitał pod hasłami komunistycznej rewolucji Mao Tse-tunga. Czy to możliwe, by między tymi pozornie sprzecznymi ruchami występowały jakieś podobieństwa? W swojej książce pod wymownym tytułem UNSER KAMPF na pytanie to szuka odpowiedzi Gotz Aly – historyk, były uczestnik rewolty studenckiej roku 1968. Dokonane przezeń porównanie obu ideologii przynosi zaskakujący rezultat. Opierając się na tekstach źródłowych, autor demaskuje ruch ’68 jako specyficznie niemiecką, opóźnioną formę XX-wiecznego totalitaryzmu. Dochodzi do wniosku, że zrewoltowani młodzi ludzie generacji ’68 byli żałosną kopią swoich rodziców z pokolenia ’33. UNSER KAMPF ’68 to niezwykle ważna książka, stająca – w imię prawdy – w opozycji do sentymentalnej literatury wspomnieniowej weteranów roku 1968. Książka Gotza Aly’ego świadomie nawiązuje tytułem do Mein Kampf Hitlera. Aly, wybitny historyk, znawca narodowego socjalizmu i uczestnik opisywanych tutaj wydarzeń, obala mit, że ruch 1968 roku przyczynił sie do demokratyzacji Republiki Federalnej oraz do „przezwyciężenia nazistowskiej przeszłości”. Jego prowokujące analizy pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko przeszłość, ale i teraźniejszość Niemiec. Zdzisław Krasnodębski socjolog i filozof społeczny, profesor Uniwersytetu w Bremie Gotz Aly (ur. w 1947 roku w Heidelbergu) niemiecki historyk i dziennikarz. 1968-1971 student nauk politycznych i historii w Berlinie Zachodnim, aktywny uczestnik rewolty ‘68, 1971 współredaktor pisma „Hochschulkampf”, 1972-1973 działacz zachodnioberlińskiej organizacji Czerwona Pomoc (Rote Hilfe), 1973-1976 pracownik Urzędu ds. Młodzieży (Jugendamt) w berlińskiej dzielnicy Spandau, jeden z pierwszych redaktorów założonego w roku 1978 dziennika „Die Tageszeitung”, 1997-2001 szef działu opinii w „Berliner Zeitung”. Autor licznych książek na temat narodowego socjalizmu.