Ukraina

Opublikowany Autor blogksiazki

Jedna czy wiele Ukrain? Demokracja czy oligarchia? Ukraińskie rodowody i ukraińskie tożsamości. Ukraina wobec Rosji i wobec Polski, wobec świata i Europy. Ukraińska Powstańcza Armia i Armia Czerwona. Donieck i Lwów. Lwów etniczny i symboliczny, polski Wołyń i zagłada Żydów. Te kluczowe dylematy i dramaty nowoczesnej Ukrainy stanowią oś pasjonujących i odważnych rozmów, jakie Iza Chruślińska przeprowadziła z Jarosławem Hrycakiem.

Ale żaden z tych dylematów i dramatów nie przedstawia się tutaj tak, jak utrwaliły to stereotypy każdy został na nowo przemyślany i sproblematyzowany. Jarosław Hrycak jest bowiem nie tylko wybitnym historykiem, jest także wizjonerem politycznym. Wizja Ukrainy niepodległej i demokratycznej, wielokulturowej i pojednanej ze sobą, zaprzyjaźnionej z sąsiadami i osadzonej w Europie, ma w Hrycaku swojego mocnego, zdecydowanego wyraziciela. Jako historyk wie on jednak, że musi być nastawiony na długie jej nie tyle trwanie, co spełnianie. Andrzej Mencwel

Jarosław Hrycak – historyk, profesor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, dyrektor Instytutu Badań Historycznych na Uniwersytecie I. Franko we Lwowie; visiting professor m.in. na CEU w Budapeszcie (1996-2009), Uniwersytecie w Harvardzie (2000, 2001), Uniwersytecie Columbia (1994, 2004). Jest autorem ponad 400 artykułów, esejów, recenzji i książek, m.in. Narys istoriji Ukrajiny. Formuwannja modernoji ukrajinśkoji naciji XIX?XX stolittja (1996, polski przekład pt. Historia Ukrainy 1772?1999, został uhonorowany Nagrodą Zagraniczną "Przeglądu Wschodniego" za rok 1997), Strasti za nacjonalizmom (2004), Prorok u swojej witczyzni. Iwan Franko ta joho spilnota (2006, książka roku w Ukrainie, książka ukaże się w 2010 roku w Wydawnictwie KP), Zhyttia, smert ta inszi nerpyjemnosti (2008), Nowa Ukraina. Nowe interpretacje (2009).

Iza Chruślińska – absolwentka wydziału pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i studiów III cyklu w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu. Od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz współpracy i dialogu polsko-ukraińskiego. W latach 2007?2008 pracowała w Kijowie jako koordynatorka Planu Działań Rady Europy i Unii Europejskiej w dziedzinie mediów dla Ukrainy. Od 1994 roku współpracuje z "Przeglądem Politycznym", publikowała w "Gazecie Wyborczej", "Rzeczpospolitej", "Więzi", "Dialogu" i w periodykach ukraińskich: "Duch i Litera", "Jehupec", "Ukrajinskyj Żurnal". Autorka książek Była raz Kultura (1994, 2003), Wiele twarzy Ukrainy (2005, z Piotrem Tymą).