Ucieczka do głębi. O surrealizmie w literaturze hiszpańskiej przed 1936

Opublikowany Autor blogksiazki

"Niniejsza książka traktuje o surrealizmie rozumianym nie wąsko i dogmatycznie jako czysty automatyzm, a szeroko jako rodzaj wyobraźni, projekt światopoglądowy i praktyka estetyczna, która odcisnęła niezatarty ślad na całej sztuce dwudziestego wieku."
(z Prologu)