Trener akademicki. Prawo konstytucyjne

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka powstała w wyniku doświadczeń dydaktycznych autorów z zajęć ze studentami prawa, zwłaszcza pierwszego roku. Jej celem jest ułatwienie przygotowania się do egzaminu z prawa konstytucyjnego z uwzględnieniem dwóch płaszczyzn – po pierwsze, wskazanie, które z przepisów mają szczególne znaczenie, a po drugie, „trening” umiejętności zrozumienia zapamiętywanych zagadnień.