Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego sprzedawca

Opublikowany Autor blogksiazki

Zbiór zawiera najważniejsze informacje dotyczące części pisemnej egzaminu zawodowego (struktura egzaminu, standardy wymagań, przebieg części pisemnej), 6 zestawów po 50 pytań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla zawodu sprzedawca oraz karty oceny, informacje dotyczące części praktycznej egzaminu zawodowego (przygotowanie, przebieg, etapy, ćwiczenia utrwalające wiedzę i umiejętności pod kątem części praktycznej), przykładowe zadania praktyczne dla detalu (3) i hurtu (3) z kryteriami oceny ich wykonania. Zamieszczono również druki – wzory dokumentów występujących w handlu. Testy zostały przygotowane na podstawie standardu wymagań egzaminacyjnych dla zawodu – sprzedawca.