Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. Tom 2

Opublikowany Autor blogksiazki

Przekonani o użyteczności socjologii wiedzy i jej naukowej doniosłości prezentujemy czytelnikom drugi tom "Teoretycznych podstaw socjologii wiedzy", zapowiadając jednocześnie kolejne tomy poświęcone tej problematyce. Niniejsza praca składa się z dwóch części. W pierwszej – "Prezentacje" – znalazło się 9 studiów analizujących ogólne problemy socjologii wiedzy (m.in. "wiedzy milczącej") oraz różne jej nurty (nieklasyczna socjologia wiedzy, epistemologia społeczna), a także koncepcje czołowych teoretyków – epistemologów, badaczy systemów autopojetycznych, socjologów nauki (M. Foucault, N. Luhmann, L. Fleck). Druga część – "Zastosowania" – zawiera próby implementacji socjologii wiedzy w różnych dziedzinach humanistyki i w odniesieniu do różnych sfer życia społecznego. Autorzy stawiają m.in. pytania związane ze społecznym funkcjonowaniem wiedzy, warunkami jej nabywania i reprodukcji, a także psychospołecznymi uwarunkowaniami rozwoju nauki.