Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka systematyzuje i przybliża problematykę wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach bankowych. Tematyka ta jest przedstawiona w sposób prosty i przejrzysty, aby była zrozumiała i przydatna nie tylko dla osób zajmujących się tym obszarem zawodowo, ale również dla korzystających z usług banku. W tym celu omówienie typowej bankowości elektronicznej (produkty i usługi) zostało rozszerzone o prezentację systemów rozliczeń oraz systemu informacji kredytowej (BIK).

Zakres tematyczny książki wynika z doświadczeń autorki zdobytych podczas wieloletniej pracy w instytucjach komercyjnych, w bankach, w trakcie pracy ze studentami różnych kierunków oraz z przeprowadzonych badań.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Witolda Chmielarza, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego:

Zasadniczym celem książki jest analiza i charakterystyka podstawowych tendencji rozwojowych nowoczesnych technologii informacyjnych w bankowości. Za szczególnie istotne uważam przedstawienie typowych rozwiązań bankowości elektronicznej z punktu widzenia informatyki gospodarczej w aspekcie teoretycznym, analitycznym i praktycznym, w ciągłym procesie ewolucyjnym.