Teatralne silva rerum

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka jest próbą wejścia w kilka sfer życia teatru. Pierwszą sferą są rozważania dotyczące rozumienia etosu teatru narodowego w kulturze, a następnie istoty teatru o narracji plastycznej i charakterystycznych cech poetyki dzieł polskich twórców teatru autorskiego oraz utopii najwybitniejszych awangardystów XX wieku i wspólnot teatralnych.