Operacja Red Ball Express – David L. Robbins

Opublikowany

D+46
22 lipca
Lesiste zbocza Mont Castre pozostawiły trwałe ślady na „Tough Ombres”.

Do świtu pozostało jeszcze kilka godzin. Ben i Sam Baum szli wzdłuż linii Trzysta Pięćdziesiątego Ósmego. Od przełamania Linii Mahlmana minęło dziesięć dni, a Dywizja nadal lizała rany. Po przejściu po stokach Wzgórza Purpurowych Serc żołnierze dzielili się na trzy grupy: tych, co przeżyli, rannych i martwych.