Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat

Opublikowany

To już czwarta publikacja Wydawnictwa eMPi2 dotycząca Powstania Wielkopolskiego. Książka stanowi zbiór referatów z ogólnopolskiej konferencji naukowej 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 pod redakcją naukową Janusza Karwata. Celem niniejszej publikacji jest upowszechnienie dorobku naukowo-badawczego, traktującego o Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919 w 90. rocznicę jego wybuchu. Mamy nadzieję, że książka poszerzy wiedzę Wielkopolan, zwłaszcza młodego pokolenia, o … Czytaj dalej Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat