Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991

Opublikowany

Książka opisuje genezę wywiadu wojskowego w komunistycznej Polsce oraz rolę Sowietów w jego działalności. Autor przedstawia kierunki jego działania, politykę personalną i struktury. „Jest upalny 22 lipca 2006 r. Kolejna rocznica ogłoszenia manifestu PKWN w Moskwie, który dał formalny początek państwowości Polski Ludowej. Decyzją władz RP zostaję przewodniczącym Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Gdy … Czytaj dalej Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991