Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Ja sobie radzą z nimi dzieci i młodzież

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka prezentuje ważną, zarówno pod względem merytorycznym, jak i społecznym, problematykę dotyczącą sytuacji konfliktowych w różnych środowiskach wychowawczych. Zagadnienie sposobów zmagania się z sytuacjami konfliktowymi wydaje się aktualne w czasach, w których życie bez konfrontacji z konfliktem o charakterze społecznym nie jest czymś wyjątkowym. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez dzieci i młodzież w celu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym oraz warunkujących je czynnikach.

Książka może budzić zainteresowanie szerokiego grona czytelników, w tym głównie studentów przygotowujących się do pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, rodziców stojących przed koniecznością rozwiązywania konfliktów z własnym dzieckiem, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Może stanowić cenną pomoc dla wychowawców w zrozumieniu zachowania dziecka w wieku szkolnym w sytuacjach konfliktu społecznego i spojrzeniu na przyczyny tego zachowania z jego perspektywy. Znajomość przesłanek sposobów radzenia sobie dzieci i młodzieży w sytuacjach konfliktowych, występujących w różnych środowiskach wychowawczych, może być ważna dla społecznej praktyki wychowania.

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Rostowskiej:
Problematyka dotycząca sytuacji konfliktowych w środowisku rówieśniczym, szkolnym i rodzinnym mieści się w nurcie szeroko pojętej psychologii wychowawczej. (…) Stwierdzam, że sam pomysł opublikowania tej książki jest godny uwagi, gdyż brak jest opracowań naukowych na ten temat. (…) Z pewnością stanowić będzie cenne uzupełnienie literatury przedmiotu w obszarze problemów dotyczących sytuacji konfliktowych w różnych środowiskach wychowawczych.