Systemy operacyjne i sieci komputerowe, podręcznik, część 1, WSiP + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik przeznaczony do nauki w zawodzie technik informatyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Książka zawiera podstawy wiedzy o:
* systemach komputerowych,
* dobieraniu systemu operacyjnego dla określonych potrzeb,
* obsługiwaniu, instalowaniu oraz konfigurowaniu systemów operacyjnych.

W części pierwszej przedstawiono:
* charakterystykę komputera PC,
* systemy plików,
* obsługę urządzeń wejścia/wyjścia,
* pracę w systemie Windows,
* pracę w systemie MS-DOS,
* zasady instalacji systemu operacyjnego, sprzętu i oprogramowania,
* konfigurację systemu Windows do pracy w sieci,
* pracę w sieci równoprawnej,
* współpracę systemu Windows z serwerem sieci lokalnej.

Po każdym rozdziale są umieszczone pytania sprawdzające, zadania do samodzielnego wykonania oraz test.

Na końcu zamieszczony jest słownik pojęć oraz wykaz skrótów z zakresu systemów operacyjnych.

Do książki dołączono płytę CD-ROM, na której znajdują się dodatkowe materiały, m.in. prezentacje multimedialne, programy narzędziowe i inne materiały uzupełniające.