Strój górali żywieckich

Opublikowany Autor blogksiazki

„Strój górali żywieckich” to już trzeci album z serii „Stroje Ludowe w Karpatach Polskich”, wydawany przez Fundację Braci Golec. Ma on wyjątkowe znaczenie i jest niewątpliwie najbardziej wyczekiwaną i cenną publikacją na Żywiecczyźnie. Dotyczy bowiem stroju z regionu z którego się wywodzimy, w którym mieszkamy i z którego czerpiemy ogromną inspirację. Strój pełnił wiele funkcji, był głównym przejawem przynależności do grupy społecznej i terytorialnej. Informował o zamożności, stanie cywilnym, gustach estetycznych. Nie podlegał gwałtownym zmianom co nie znaczyło, że był skostniały. Rozwijał się powoli przemieniając przyjmowane formy i wzory zgodnie z potrzebami i upodobaniami. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie piękna, bogactwa i różnorodności strojów noszonych przez Górali żywieckich. W opracowaniu zostały wykorzystane źródła zarówno te wcześniej publikowane jak i zbiory archiwalne i muzealne głównie Muzeum miejskiego w Żywcu, a także Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz Muzeum Etnograficznego z Warszawy. Wiele cennych materiałów dostarczyły różnorodne zbiory prywatne, wśród nich na szczególną uwagę zasługują zdjęcia z 1 połowy XX wieku autorstwa Karola Suchanka z Węgierskiej Górki. Na 216 stronach albumu autorki mgr Barbara Rosiek oraz mgr Elżbieta Teresa Filip wyczerpująco przedstawiły poszczególne etapy rozwoju stroju góralskiego na przełomie wieków, wszystko to uzupełnione zostało pięknymi zdjęciami autorstwa fotografa Jacka Kubieny. Zupełną nowością jest płyta multimedialna dołączona do albumu zawierająca zarówno prezentację albumu jak i materiał filmowy o tym jak ten album powstawał.

Strój określa naszą tożsamość, dlatego zaszczepiajmy w naszych dzieciach szacunek do niego, tak by za kilkadziesiąt lat nie był on tylko reliktem przeszłości eksponowanym w muzeach, ale żywym znakiem określającym i wyróżniającym mieszkańców Żywiecczyzny. Mamy nadzieję, że naszą miłością do stroju zarazimy też Was, drodzy czytelnicy, a jednocześnie darczyńcy, bowiem całkowity dochód ze sprzedaży tej publikacji przekazany zostanie na muzyczne kształcenie młodych talentów z Milówki i okolic.