Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży

Opublikowany Autor blogksiazki

Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży. Edyta Mianowska

Problematyka podjęta w książce dotyczy strategii społecznego uczestnictwa młodzieży, czyli zagadnień związanych z kreowaniem przez dorastających swojej społecznej biografii. Przy czym w głównym nurcie rozważań znajdują się strategie społecznej partycypacji przyjmowane przez młodzież gimnazjalną średniego miasta.
Celem badań, których wyniki są przedstawione w książce, było sprawdzenie modelu teoretycznego oraz ustalenie czy czynniki (zasoby), których źródłem są społeczne relacje lub indywidualne cechy jednostki, wpływają na przyjmowanie określonej strategii społecznego uczestnictwa. Na podstawie wyników badań scharakteryzowane zostały relacje dorastających z najważniejszymi partnerami społecznymi (rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami) w kontekście generowanych przez nie zasobów społecznych. Podjęto również analizy uwarunkowań strategii społecznego uczestnictwa. Wskazano także charakterystyczne dla reprezentantów każdej ze strategii (integracja, asymilacja, indyferencja lub separacja) stanowiska w kwestiach związanych z dalszą edukacją, przyszłą karierą zawodową i aktywnością w roli obywatela.

Proponowane w książce podejście do opisu okresu dorastania, pomimo że oparte na klasycznych teoriach rozwoju, jest próbą przyjęcia wieloaspektowej, uwzględniającej przemiany warunków dorastania młodzieży, perspektywy opisu młodości.

Zagadnienia podejmowane w pracy mogą zainteresować przede wszystkim badaczy problematyki młodzieżowej, pedagogów i socjologów. Odbiorcami książki mogą być również studenci pedagogiki i socjologii, gdyż książka w części teoretycznej zawiera przegląd ustaleń teoretycznych i analizę wyników różnych badań dotyczących okresu dorastania. Także nauczyciele i rodzice dzięki lekturze książki mogą zyskać nową perspektywę oglądu swoich relacji z dorastającą młodzieżą, a uzyskana wiedza może wspomagać ich wysiłki wychowawcze.

Dr Edyta Mianowska – pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego w Zakładzie Metodologii Badań Społecznych. W latach 2000-2003 wzięła udział w polsko-niemieckim projekcie badawczym prowadzonym przez Instytut Pedagogiki Społecznej UZ wraz z Instytutem Pedagogiki Freie Universität w Berlinie, którego tematem była socjalizacja młodzieży w dużym i średnim mieście.