Spragnione dusze

Opublikowany Autor blogksiazki

Autorem książki Spragnione dusze jest holenderski doktor psychologii Gerard J. M. van den Aardweg. Książka ta mówi o tym, co może się wydarzyć po przekroczeniu pogranicza śmierci. Zawiera ona po pierwsze krytycznie zbadane, konkretne dowody pozostawione przez zjawy dusz: oryginalne zdjęcia przedmiotów z wypalonymi śladami rąk i palców w tzw. Muzeum Dusz Czyśćcowych (Museo del Purgatorio) w Rzymie oraz korporału
z wypalonym śladem dłoni przechowywanym w zbiorach Klasztoru Jasnogórskiego. Po drugie – szereg wiarygodnych, dobrze zbadanych dwudziestowiecznych relacji o zjawach dusz z czyśćca. Wszystkie te dowody zostały wyjaśnione w świetle wizji św. Katarzyny Genueńskiej, zwanej „teologiem czyśćca”. Jak wiadomo, św. Katarzyna przeżywała czyściec w sposób mistyczny podczas swojego życia, a jej wizje wysoko cenili zarówno wielki Doktor Kościoła św. Franciszek Salezy, jak i współcześni teologowie, na przykład profesor Ferdynand Holböck (Austria). Ostatnie wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI w sprawie doktryny o czyśćcu zawarte w jego encyklice Spe Salvi w pełni harmonizują z tą wizją.

Książka ta nie jest rozprawą teologiczną mimo że dowody, jakie opisuje, są istotne dla rozważań teologicznych. Zawiera ona relacje mówiące o konkretnych faktach
i doświadczeniach, a zatem prezentuje w głównej mierze podejście parapsychologiczne.
W ożywczy, nowoczesny. sposób ukazuje ważne tematy doktryny katolickiej dotyczące czyśćca. Mimo to zawarte w niej informacje nie są nowe. Dwudziestowieczne zjawy dusz z czyśćca mogą wyjaśnić rzeczy znane od stuleci i naświetlić je w inny, interesujący sposób lub wyakcentować dodatkowe elementy, gdyż każdy wiek ma własne doświadczenia związane ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. Jednakże książki o czyśćcu napisane przez kompetentnych teologów i katolickich badaczy zjawisk paranormalnych sprzed stu lub więcej lat w zasadzie prezentują te same treści; wystarczy tutaj wspomnieć nazwiska ojca Jouëta (Francja, Włochy), księdza dr Kellera (Niemcy) z końca XIX wieku lub prałata Klimscha z początku XX wieku.
Dokładnie zbadane doświadczenia paranormalne zasługują na to, żeby traktować je poważnie. One zbliżają czytelnika do rzeczywistości nadprzyrodzonej, o której wielu chrześcijan i katolików nic nie wie lub zdążyło zapomnieć. Wzmacniają też wiarę
w czyściec i zachęcają wiernych do okazywania współczucia duszom tam przebywającym, tak bardzo spragnionym ich miłości i pomocy duchowej.