Społeczne użycia fotografii

Opublikowany Autor blogksiazki

Teksty amerykańskiego artysty i autora esejów krytycznych Allana Sekuli o historii fotografii przyczyniły się do zrewolucjonizowania krytyki sztuki i stanowią fundamentalny wkład w pisarstwo o fotografii.
Sekula od początku lat 70., kiedy jako uczeń m.in. Johna Baldessariego i Herberta Marcuse’a rozpoczynał działalność artystyczną, poddaje krytyce utrwalone mity społeczeństwa kapitalistycznego, a także skonwencjonalizowane sposoby reprezentacji i odbioru sztuki. W centrum jego zainteresowania zawsze jest człowiek, często bezsilny wobec wielkiego, obecnie globalnego kapitału i ogólnoświatowej geopolityki. Sekula wierzy, co potwierdzał wielokrotnie swoimi dziełami oraz postawą społeczną i intelektualną, że sztuka, choć nie może podważyć tego porządku, jest w stanie go demaskować i rozbijać jego hegemonię. Teksty Allana Sekuli – zarówno te na prawach autonomicznego eseju, jak i towarzyszące pracom artystycznym – stanowią wnikliwą analizę złożonych relacji społeczeństwo-sztuka-fotografia-kapitał.
Niniejszy wybór to pierwsze w Polsce tłumaczenie najważniejszych tekstów Allana Sekuli.