Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie

Opublikowany Autor blogksiazki

Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz – psycholog kliniczny dziecięcy, wiceprzewodnicząca European Dyslexia Association, założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, trener International Sherborne Foundation. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, jak również prowadzi profesjonalną praktykę psychologiczną. Jest autorką ponad 200 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka oraz prac szczególnie potrzebnych osobom prowadzącym zajęcia z dziećmi. Opracowała Metodę Dobrego Startu – system ćwiczeń przygotowujących do nauki szkolnej i przydatnych we wczesnej edukacji oraz w profilaktyce niepowodzeń szkolnych. Opracowała też kilka narzędzi diagnostycznych, m.in. Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania dla Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Zachowania i Wytworów. Jest autorem scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i redaktorem polskiej wersji filmów o dysleksji.