Róznicowanie fenomowe głosek ś, s, sz

Opublikowany Autor blogksiazki

Pomoc przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, u których występują zaburzenia słuchu fonemowego (czyli zdolności różnicowania dźwięków mowy) i/lub nieprawidłowa wymowa głosek trzech szeregów :[ś], [s], [s].

Zestaw zawiera:
* 9 głównych obrazków symbolizujących głoski [ś],[s], [s] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów.
* 136 kolorowych fotografii przedmiotów mających w nazwie ćwiczone głoski.
* podpisy zawierające lukę w wyrazie.
* 22 karty pracy