Reklama w społeczeństwie informacyjnym

Opublikowany Autor blogksiazki

* Historia reklamy,
* skuteczność reklamy,
* reklama społeczna jako narzędzi marketingu społecznego,
* reklama a film: zarys problematyki"product placement",
* dziecko a "autorytet" w reklamie telewizyjnej,
* "Na dobre i na złe" zdrowiu; komunikaty reklamowe a zdrowie,
* reklama prasowa w Polsce i Wielkiej Brytanii: analiza porównawcza,
* biografia wybranych polskich artykułów odnoszących się do zjawiska reklamy.