Rachunkowość zarządcza

Opublikowany Autor blogksiazki

Rachunkowość zarządcza służy potrzebom informacyjnym kierowników różnych szczebli zarządzania w jednostce gospodarczej. Obejmuje ona zakres problemowy, który łączy rachunkowość z zarządzaniem jednostką. Celem tej książki jest prezentacja i objaśnienie istoty, zasad i uwarunkowań zastosowania narzędzi składających się na rachunkowość zarządczą jako dziedzinę wiedzy i aktywności niezbędną w procesie efektywnego zarządzania strategicznego i operacyjnego współczesnymi podmiotami gospodarczymi.

Przedmiotem analizy są:
* fundamentalne pojęcia i tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej,
* systemy rachunku kosztów,
*zasady rozliczania i rozwiązania ewidencyjne dotyczące kosztów działalności operacyjnej, stosowane zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce,
*zasady rozliczania i kalkulacji kosztów produktów w warunkach stosowania rachunku kasztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych,
* cele zastosowania i zasady funkcjonowania rachunku kosztów standardowych,
* zagadnienia i metody rachunkowości zarządczej istotne w podejmowaniu decyzji operacyjnych,
* problematyka rachunku odpowiedzialności, cen transferowych oraz zasad budżetowania operacyjnego,
* przesłanki zastosowania, struktura i zasady kalkulacji w rachunku kosztów działań, zarówno typu klasycznego, jak i Time-Driven ABC,
* metody rachunkowości zarządczej ukierunkowanej strategicznie m.in. rachunek kosztów docelowych, budżetowanie kapitałowe, zbilansowana karta wyników), zagadnienia strategicznego zarządzania kosztami i wynikami oraz zarządzania opartego na wartości.