Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2

Opublikowany Autor blogksiazki

Tom II Psychologii rozwoju człowieka jest pierwszym polskim podręcznikiem akademickim, w którym autorzy opisują całokształt zjawisk rozwojowych człowieka od stadium prenatalnego aż do starości. Odejście od tradycyjnego opisywania rozwoju tylko w okresie dzieciństwa i wieku młodzieńczego jest konsekwencją niekwestionowanego już dziś poglądu, iż rozwój człowieka dokonuje się przez całe życie.

Książka:
* charakteryzuje rozwój człowieka w pełnym cyklu życia;
* jest kontynuacją i rozwinięciem wprowadzającej w zagadnienia ogólne Psychologii rozwoju człowieka. T. 1;
* umożliwia poznanie osiągnięć i procesów rozwojowych w określonym odcinku życia;
* przedstawia dorobek teoretyczny i empiryczny polskiej psychologii rozwojowej na tle literatury światowej;
* ma niezwykłe walory dydaktyczne:
– o prosty i zrozumiały język,
– o bloki rozszerzające – szczegółowe omówienia wybranych problemów oraz podsumowania rozdziałów, słowa kluczowe, pytania kontrolne,
– o literaturę zalecaną do każdego z rozdziałów,
– o indeks rzeczowy oraz indeks osób.

Książka adresowana jest do studentów psychologii, pedagogiki oraz psychologów-praktyków.