Przedsiębiorczość, klasa 1-3, Szansa dla przedsiębiorczych, podręcznik, Empi2 +CD

Opublikowany Autor blogksiazki

W podręczniku przedstawiono tematy dotyczące przedsiębiorczego działania człowieka, umiejętności organizowania sobie działań i podejmowania decyzji, a także umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji i radzenia sobie z konfliktami. Podręcznik uczy, jak rozsądnie i efektywnie gospodarować zarówno w skali mikro: w życiu prywatnym, na rynku produktów oraz kapitałami pieniężnymi, a także w skali makro: w gminie, mieście, powiecie, województwie, kraju oraz w zintegrowanej wspólnocie i globalnym świecie. Dla ułatwienia opanowania dużego zakresu nowej wiedzy, autor podzielił ją na fragmenty, a po każdym temacie proponuje problemy do przemyślenia lub przedyskutowania. Treść wzbogacają atrakcyjne rysunki, tabele, wzory.