Prowadzenie wywiadów

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka będąca wprowadzeniem zarówno do teoretycznych, jak i praktycznych aspektów wywiadów, czyli jednej z najważniejszych metod badań jakościowych. Autor pokazuje, jak zaplanować wywiad, przeprowadzić go, a następnie dokonać transkrypcji i właściwej analizy. Podejmuje również kwestie trafności oraz możliwości uogólniania danych pochodzących z wywiadów, wskazując na podstawowe znaczenie jakości zebranego materiału.