Promocja placówki edukacyjnej, Lechosław Gawrecki

Opublikowany Autor blogksiazki

W wolnorynkowej gospodarce powstaje coraz więcej szkół i innych placówek oświatowych, co oznacza wzrost konkurencji na rynku usług edukacyjnych. Wymaga to od placówek autentycznego zaangażowania w promocję i kształtowanie swojego wizerunku. W publikacji scharakteryzowano wolny rynek w oświacie i rolę usług edukacyjnych. Przedstawiono działania marketingowe oraz formy i środki promocji, którymi może posłużyć się szkoła, aby zainteresować potencjalnych uczniów; pokazano, w jaki sposób tworzyć jej wizerunek i prowadzić działania z zakresu public relations. Wskazano także skuteczne i profesjonalne działania kierownicze dyrektora-menedżera. Książka stanowi kompendium działań marketingowych w oświacie.
Autor: Lechosław Gawrecki, ISBN 978-83-61249-08-5, Wyd. 1, 2008, ss. 119 www.empi2.pl